Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (z. z. s. k.) jest przewlekłym schorzeniem zapalnym o nie znanej etiologii, atakującym głównie stawy krzyżowo-biodrowe, drobne stawy kręgosłupa oraz tkanki okołokręgosłupowe. Proces chorobowy rozpoczyna się zwykle w stawach krzyżowo-biodrowych, a następnie rozprzestrzenia się ku górze i może doprowadzić do całkowitego usztywnienia kręgosłupa.

Zapalenie stawów

Zapalenie stawów bywa — zwłaszcza u dorosłych — jednym z najczęstszych objawów ostrego rzutu ch. r. i cechuje się lotnością, tzn. szybką zmiennością nasilenia i umiejscowienia objawów zapalnych oraz szybkim ustępowaniem pod wpływem leczenia przeciwzapalnego. Dolegliwości stawowe przechodzą ze stawu na staw, zajmując jednak zwykle jednocześnie kilka stawów. Najczęściej ulegają zapaleniu duże stawy (i nieco [...]

Usprawnienie po chirurgicznym leczeniu zespołów bólowych

Leczenie usprawniające chorych operowanych z powodu bólów kręgosłupa szyjnego, niezależnie od rodzaju zabiegu (metoda Frykholma, metoda Clowarda i modyfikacje) obejmuje w pierwszych 4—6 tygodniach unieruchomienie kręgosłupa kołnierzem ortopedycznym oraz ćwiczenia oddechowe, izometryczne i rozluźniające, a w dalszych 2—3 tygodniach — stopniową mobilizację ruchową.

Zapalenia stawów kręgosłupa – Rehabilitacja

Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni nie mogą po zachorowaniu na z.z.s.k. nadal wykonywać ciężkiej pracy. Jest to uzasadnione koniecznością chronienia ich przed nadmiernym obciążaniem kręgosłupa i stawów kończyn oraz przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Należy więc usilnie dążyć, aby chorzy ci zdobyli nowy zawód odpowiedni do ich uzdolnień i stopnia inwalidztwa. Chorym niezdolnym do dojeżdżania do zakładów pracy [...]

Zapalenia stawów kręgosłupa – Badania pomocnicze

Największe znaczenie dla rozpoznania wczesnego okresu z.z.s.k. ma badanie radiologiczne stawów krzyżowo-biodrowych. Stwierdza się nierównomierną szerokość ich szpar, później liczne nadżerki, ustępują zazwyczaj po nocnym wypoczynku. Obraz radiologiczny wykazuje zwężenie przestrzeni międzykręgowych (czego nie ma w z.z.s.k.), odczyny proliferacyjne tkanki kostnej podchrzęstnej widoczne jako wały i osteofity. Zmiany te występują raczej u ludzi starszych, brak jest [...]

ZESZTYWNIAJĄCE ZAPALENIE STAWÓW KRĘGOSŁUPA

W klasyfikacji opracowanej w roku 1983 przez Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne — zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (z.z.s.k.) zostało umieszczone w grupie II, pt.: Zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa. Znajdują się tam również: zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów i kręgosłupa, zapalenie stawów i kręgosłupa towarzyszące niektórym chorobom jelit. Podstawą zaliczenia tych chorób do jednej grupy były [...]

Ćwiczenia izometryczne

Ćwiczenia izometryczne są konieczne w czasie unieruchomienia stawu lub gdy ruch w stawie jest przeciwwskazany z uwagi na ostry stan zapalny. Ćwiczenia powyższe zapobiegają zanikom mięśni u chorych pozostających w łóżku, mają one również szerokie zastosowanie w usprawnianiu przed i po zabiegu operacyjnym.

Fizjoterapia

Fizjoterapia u chorych na rzs musi przebiegać odmiennie niż u osób z ustabilizowanym inwalidztwem. Choroba ta atakuje bowiem nie tylko narząd ruchu, lecz również narządy wewnętrzne. Poza tym zmiany zapalne i zniekształcenia występują równocześnie w wielu stawach, co przy współistniejących zanikach i osłabieniu siły mięśni znacznie utrudnia usprawnianie.

Przebieg choroby

Przebieg rzs jest indywidualny i niemożliwy do przewidzenia. Istnieją zarówno przypadki o dużej dynamice choroby, jak i przypadki o łagodnym i bardzo powolnym przebiegu. Rzs charakteryzuje się stałym, nieubłaganym postępem zmian chorobowych z okresami zaostrzeń i remisji. Każde zaostrzenie powoduje dalsze niszczenie stawów. W czasie zaostrzeń nasilają się wybitnie bóle nękające chorych dniem i nocą, [...]